ฮองเฮาอัปลักษณ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882387
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
กฤติน ธีรวิทยาอาจ
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
วรรณกรรมเกี่ยวกับหญิงสาวที่ต้องเข้ามารับในวังหลวงแทนพี่สาว เพียงแต่เธอมีใบหน้าที่ไม่ชวนมองแต่ก็เป็นคนที่มีความงานภายใน ปกใช้ภาพกราฟิคกระจกโบราณของจีน สื่อความหมายถึงเรื่องราวของหญิงสาวและความงาม ภาพภายในกระจกที่เธอปกปิดใบหน้าก็สื่อถึงความไม่งามที่เธอไม่อยากเผยออกมา