หัวเราะร่า น้ำตาริน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882271
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ออกแบบโดยอ้างอิงโครงสร้างที่หลากหลายจากอดีต เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์เก่าในยุค 1920, เส้นกราฟิคที่สื่อถึงแสงที่ฉายภาพขึ้นจอภาพยนตร์, ภาพของ Sir Charles Chaplin ในหลายคาแรคเตอร์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงบทบาทและชีวิตในหลายมิติ ไม่ใช่เฉพาะเพียง The Tramp คาแรคเตอร์ตัวละครอันโด่งดัง หากแต่ยังรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของผู้อุทิศตนให้แก่เสียงหัวเราะและโลกภาพยนตร์