เรื่องสั้นคัดสรร ERNEST HEMINGWAY

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163882226
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
Graphic Designer: 
-
Graphic Designer (Cover): 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
วันเพ็ญ คงมั่น
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ถึงแม้จะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ซึ่งมีแก่นมากมายสำหรับการนำไปตีความออกแบบ แต่ฐานคนอ่านเก่าของ สนพ. แสงดาว คือผู้อ่านผู้ใหญ่ (50 ปีขึ้นไป) ในขณะที่การนำหนังสือเล่มนี้กลับมาพิมพ์ซ้ำก็เพื่อพยายามสร้างฐานผู้อ่านรุ่นใหม่ (20 ปีขึ้นไป) จุดสมดุลย์ในงานออกแบบจึงคือการทำให้ทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รู้สึกเชื่อมโยงกับปกนั้นได้ในชิ้นงานดีไซน์เดียวกัน การใช้ภาพของ Hemingway จึงเป็นการสื่อสารอย่างกระชับและตรงกับสมดุลย์ดังกล่าว ผู้อ่านรุ่นเก่าจะรู้สึกคุ้นเคยจากใบหน้า และผู้อ่านรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงกับองค์ประกอบและดีไซน์