วิธีเดินทางกับแซลมอน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92759-7-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.6x18.5 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์อ่านอิตาลี
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
Graphic Designer: 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
Graphic Designer (Cover): 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
บรรณาธิการ: 
สันติสุข กาญจนประการ
บรรณาธิการบริหาร : 
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์อ่านอิตาลี
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
วิธีเดินทางกับแซลมอนเป็นหนังสือรวมความเรียงของ อุมแบร์โต เอโค ที่เป็นหนังสือที่มีอารมณ์ขันต่างจากเล่มอื่นๆของเขา แนวคิดการออกแบบคือการเสนอ เอโค ในแบบที่ไม่ซีเรียส การออกแบบจึงวาดเป็นตัว เอโคเดินถือกระเป๋าและปลาแซลมอน สื่อถึงบุคลิกที่ต่างออกไปจากเล่มอื่นๆ