เธอ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92855-3-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14x20.8cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท แมรี่โกราวด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
Graphic Designer: 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
Graphic Designer (Cover): 
เฉลิมพันธุ์ ปัญจมาพิรมย์
บรรณาธิการ: 
โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล
บรรณาธิการบริหาร : 
โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท แมรี่โกราวด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเป็นนิยายระทึกขวัญ แนวคิดการออกแบบจึงต้องการทำให้เรียบง่ายและดูลึกลับ โดยทำเป็นตัวหนังสือภาษาไทยที่ถูกฉีกออกแต่ก็ยังสามารถอ่านต่อกับตัวหนังสือภาษาอังกฤษคำว่า you ได้