Life from planet work

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163272010
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.5*18.5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
a book
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สิริกร จุฑาพฤฒิกร
Graphic Designer: 
สิริกร จุฑาพฤฒิกร
Graphic Designer (Cover): 
Umporn J.
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ชมพูนุท ดีประวัติ
บรรณาธิการบริหาร : 
ชมพูนุท ดีประวัติ
โรงพิมพ์: 
บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ a book
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือที่ออกแบบนั้นเป็นบันทึกของคนในวงการดนตรีที่พูดถึงวงการดนตรี ผู้เขียนอยากได้หน้าปกที่แปลกใหม่แต่ก็ต้องสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของผู้เขียนด้วย การออกแบบหนังสือนอกจากภาพที่จะแสดงออกเด่นชัดในหน้าปกนั้น (แต่ผู้เขียนไม่อยากโชว์ใบหน้าของตัวเอง) เลยลองเปลี่ยนแนวคิดที่แปลกใหม่ออกมากจากเล่มก่อนๆของผู้เขียน จึงนำอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของผู้เขียนมาอยู่บนปก นั่นก็คือเสน่ห์ในคำพูดที่เป็นตัวของตัวเองของผู้เขียน เลยหยิบเอาหัวเรื่องและคำเนื้อเรื่องบางส่วนภายในเล่มที่ดุดัน ชัดเจน เป็นเอกลักษณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของปก โดยจัดวางโดยเลย์เอาท์ได้แรงบันดาลใจมาจากการจดบันทึกอย่างไวด้วยตักษรเขียนมือ การขีดฆ่าแบบดิบๆ ใช้สีแดงที่แทนความมัน ความสนุกที่สะท้อนตัวคาแรคเตอร์ของผู้เขียน พร้อมมีภาพตัวผู้เขียนเองที่มีความซับซ้อนอยุ่ตรงกลาง แฝงความกวนและขี้เล่นเข้าไป ให้คนอ่านเดากันว่าเขาเป็นใคร หากไม่อ่านชื่อผู้เขียนบนปก แต่มองภาพรวมบนปกแล้วคงเดาได้แน่นอน ข้อดีของการทำหนังสือนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของผู้เขียนและคนออกแบบปกมีลักษณะคล้ายกันจึงไม่ยากที่ตะดึงเอาความสนุกจากเนื้อเรื่องมาทำให้หน้าปกออกมาแปลกใหม่ และชัดเจนทั้งตัวผู้เขียนรวมถึงเนื้อเรื่องที่จะถ่ายทอดออกมา