EBC48 เอเวอเรสต์เสี่ยงทาย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-298-397-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 211 x 9 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
BANLUE BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิมพ์พิชา อุตสาหจิต
Graphic Designer: 
กาญจนา โผนประสิทธิ์
Graphic Designer (Cover): 
กาญจนา โผนประสิทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ปาวีณ รัสมี
บรรณาธิการบริหาร : 
พิมพ์พิชา อุตสาหจิต
โรงพิมพ์: 
บจก.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื่องจากเนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องเล่าจากการผจญภัยไป Everest Base Camp จุดตั้งต้นของคนที่จะปีนขึ้นเขาเอเวอเรสต์ ภาพบนปกจึงเป็นภาพยอดภูเขาเอเวอเรสต์ที่เห็นอยู่ไกลๆ เหมือนกำลังรอผู้คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่เสมอ