School à la carte (การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163272041
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.5*18.5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
a book
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กนิฐปัญณีย์ น่ิมศรีทอง
Graphic Designer: 
KANITP.
Graphic Designer (Cover): 
KANITP.
นักวาดภาพประกอบปก : 
Patsachon
บรรณาธิการ: 
ชมพูนุท ดีประวัติ
บรรณาธิการบริหาร : 
ชมพูนุท ดีประวัติ
โรงพิมพ์: 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ a book
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปทำความเข้าใจโลกการศึกษาของเด็กไทยในระบบต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในหลาก หลายมุมมอง และเป็นตัวช่วยในการเลือกระบบการศึกษาให้ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเด็ก โดยความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษามักจะเป็นเหมือนยาขมสำหรับผู้อ่าน ดังนั้นการออกแบบปกนี้จึงต้องดึงเอลิเมนต์ที่สื่อสารได้ว่ากำลังจะเล่าถึงเรื่องการศึกษา ในขณะเดียวกันยัง ต้องดูเป็นมิตรและน่าหยิบจับ ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ภาพเด็กนักเรียนที่กำลังแบกกระเป๋าขนาดใหญ่กว่าตัว เป็นภาพหลักของปก สื่อสารถึงการแบกรับภาระอันหนักหน่วงในการศึกษาของเด็กไทย ด้านบนของปกจะ เห็นได้ว่าตัวเด็กนักเรียนกำลังเดินออกไปจากตัวอักษรคำว่า School เพื่อซ่อนกิมมิกถึงการไม่อยู่ในขนบ เดิมๆ ของการศึกษา โดยโทนสีหลักบนปกคือสีเขียว มีที่มาจากกระดานชอล์กที่หลายคนคุ้นตาจากโรงเรียน ในสมัยก่อน ตัดด้วยสีครีมอ่อนดูสบายตา และเลือกใช้ฟ้อนต์ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเป็นฟ้อนต์ที่มีความคลาส สิกร่วมสมัย ทั้งหมดพิมพ์ลงบนกระดาษด้านที่มีเท็กซ์เจอร์ลายลินินละเอียด เนื้อสัมผัสดี