ปรากฏการณ์ธรรมดา ภาคฤดูร้อน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7907-16-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.2 cm x 16.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
เป็ดเต่าควาย
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
องอาจ ชัยชาญชีพ
Graphic Designer: 
สู่ชวัญ อรรถจารุสิทธิ์
Graphic Designer (Cover): 
สู่ชวัญ อรรถจารุสิทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
องอาจ ชัยชาญชีพ
บรรณาธิการ: 
สู่ชวัญ อรรถจารุสิทธิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
องอาจ ชัยชาญชีพ
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พีทีเค สตูดิโอ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดในการออกแบบปกหนังสือเล่มนี้มาจากความต้องการให้ภาพรวมของปกของหนังสือมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์ด้วยเทคนิค Lithography ที่มีการตัดทอนให้เป็นลายเส้นที่เรียบง่าย ดังนั้นจึงเลือกใช้กระดาษที่มีผิวสัมผัสพิเศษ ใช้ลายเส้นสีดำ มีการใช้สีเหลืองแทรกเป็นบางจุดเพื่อเพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจให้กับงาน และมีการใช้เทคนิคการการปั๊มจมเพื่อให้ได้ความรู้สึกใกล้เคียงกับภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าวมากที่สุด