ยอดมนุษย์ดาวเศร้า

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7907-11-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.2 cm x 16.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
เป็ดเต่าควาย
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
องอาจ ชัยชาญชีพ
Graphic Designer: 
สู่ชวัญ อรรถจารุสิทธิ์
Graphic Designer (Cover): 
สู่ชวัญ อรรถจารุสิทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
องอาจ ชัยชาญชีพ
บรรณาธิการ: 
สู่ชวัญ อรรถจารุสิทธิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
องอาจ ชัยชาญชีพ
โรงพิมพ์: 
บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พีทีเค สตูดิโอ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เลือกใช้กระดาษและสีในการพิมพ์ให้เข้ากับ “ปลาวาฬ 52 Hz” ซึ่งเป็นภาพประกอบปก ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกของตัวละครต่างๆ ในหนังสือที่ต่างก็มีเรื่องราวในชีวิตบางอย่างที่ไม่สามารถสื่อสารออกไปได้ (52 Hz เป็นวาฬสีน้ำเงินที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิคมาเป็นเวลานานถึง 20 ปีเพราะไม่อาจสื่อสารไปยังวาฬตัวอื่นๆได้ เนื่องจากคลื่นความถี่ 52 Hz ของมันเป็นความถี่ที่ไม่เหมือนกันวาฬตัวใดในโลก มันจึงต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวมาโดยตลอด)