เงาของเมฆ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7831-21-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12 ซม. x 16.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
เม่นวรรณกรรม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นิวัต พุทธประสาท
Graphic Designer: 
มานิตา ส่งเสริม
Graphic Designer (Cover): 
มานิตา ส่งเสริม
นักวาดภาพประกอบปก : 
นจดงค์ บุญประเสริฐ / The Seeker
บรรณาธิการ: 
นิวัต พุทธประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ปรียา พุทธประสาท
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ผู้ออกแบบนำรูปภาพมาปรับเป็นเนกาทีฟ/โพสิทีฟ เลือกคร็อปในรูปทรงแบบมุมตีฟ เมื่อลองอ่านเนื้อเรื่องข้างในแล้วชอบไอเดียการเขียนจดหมายสลับกับบทกวี เลยดีไซน์ออกมาให้คล้ายกับงานคอลลาจ ตัวหนังสือเลือกใช้แค่เส้นโครงผสมกับตัวอักษรหลายแบบจัดเป็นเวฟให้ล้อไปกับรูปค่ะ