ตีโจทย์ เคมี ม.ต้น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-8068-64-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
6.75x9 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Ganbatte
Graphic Designer: 
ทีมกราฟิกสำนักพิมพ์กัมบัตเตะ
Graphic Designer (Cover): 
ทีมกราฟิกสำนักพิมพ์กัมบัตเตะ
บรรณาธิการ: 
ทรรศน์วรรณ ปิยะกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ศศกร วัฒนาสุทธิวงศ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท คาร์เปเดียมเมอร์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เลือกใช้โทนสีสดใสและกราฟิกที่ยังคงความสนุกสนานเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมหายคือเด็ก ม.ต้น แต่คงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและความทันสมัย