ติวฟิสิกส์ พิชิต O-NET ม.6 ใน 14 วัน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-8068-75-5
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
6.75x9 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Ganbatte
Graphic Designer: 
ทีมกราฟิกสำนักพิมพ์กัมบัตเตะ
Graphic Designer (Cover): 
ทีมกราฟิกสำนักพิมพ์กัมบัตเตะ
บรรณาธิการ: 
สิริพร สิรินิจศรีวงศ์
บรรณาธิการบริหาร : 
ศศกร วัฒนาสุทธิวงศ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท คาร์เปเดียมเมอร์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เน้นความเรียบง่าย ทันสมัย สบายตา เลือกใช้พื้นปกสีขาวและใช้ตัวหนังสือสีพื้น มีการใช้จุดเด่นของวิชาฟิสิกส์มาเป็นแนวคิดในการออกแบบชื่อหนังสือ