ครบเครื่องเรื่อง English Grammar

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-8068-18-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
6.75x9 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Ganbatte
Graphic Designer: 
ทีมกราฟิกสำนักพิมพ์กัมบัตเตะ
Graphic Designer (Cover): 
ทีมกราฟิกสำนักพิมพ์กัมบัตเตะ
บรรณาธิการ: 
สิริพร สิรินิจศรีวงศ์
บรรณาธิการบริหาร : 
ศศกร วัฒนาสุทธิวงศ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท คาร์เปเดียมเมอร์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หน้าปกออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบภายในเล่มโดยการใช้ภาพประกอบจากเนื้อหา มีความเรียบง่ายแต่ชัดเจน มีการใช้ฟ้อนต์ที่แตกต่างกันแต่สามารถนำมาจัดวางรวมกันได้อย่างลงตัว