ปลาน้ำพุสุดขอบฟ้า

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163780041
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล
Graphic Designer: 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
Graphic Designer (Cover): 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์
บรรณาธิการ: 
บัญญัติ พันสุรีย์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปลาน้ำพุเป็นตัวเอกของเรื่อง ปกจึงดึงความน่ารักน่าฉงนของปลาน้ำพุมาใช้เป็นหลัก แล้วใช้ภาพพ่อลูกมาช่วยเสริมให้รู้สึกสนุกและเป็นมิตร ภายใต้โทนสีฟ้าของน้ำทะเลสดใส