มหัศจรรย์ไดโนเสาร์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-8028-24-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
227 X 227 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
Graphic Designer: 
ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
Graphic Designer (Cover): 
ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ลลนา มนัสสิริเกียรติ
บรรณาธิการ: 
สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์, ณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์
บรรณาธิการบริหาร : 
ศิวโรจน์ ด่านศมสถิต
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับลักษณะที่โดดเด่นของไดโนเสาร์แต่ละชนิด แนวความคิดในการออกแบบหน้าปกจึงเลือกไดโนเสาร์ที่มีลักษณะเด่นอย่างพันธุ์คอยาว และให้มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์บนหน้าปก เพื่อสื่อถึงความหลากหลาย