มายาพิศวาส

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7735-74-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
A5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สาำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง / GROOVE PUBLISHING
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
Graphic Designer: 
ชลดา จิรวัฒนานุกูล
Graphic Designer (Cover): 
ชลดา จิรวัฒนานุกูล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ
บรรณาธิการบริหาร : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
โรงพิมพ์: 
พี.วาทิน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิิ่ง / บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้ประสานงานการออกแบบปก : สุลวัณ จันทรวรินทร์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เทคนิคภาพเล่าเรื่อง clean clear and classy และออกแบบภายใต้ format ของนักเขียนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ / ใช้เทคนิค spot UV สร้างรูปงู ให้เห็นจางๆ เพื่อไม่ให้น่ากลัวจนเกินไป และให้ความรู้สึกลึกลับ เมื่อมองใกล้ๆ หรือใช้นิ้วสัมผัสจึงจะเห็น