มายาลวง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7735-85-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
A5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สาำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง / GROOVE PUBLISHING
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
Graphic Designer: 
ชลดา จิรวัฒนานุกูล
Graphic Designer (Cover): 
ชลดา จิรวัฒนานุกูล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ
บรรณาธิการบริหาร : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
โรงพิมพ์: 
พี.วาทิน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิิ่ง / บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้ประสานงานการออกแบบปก : สุลวัณ จันทรวรินทร์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เทคนิคภาพเล่าเรื่อง Clean clear classy ภายใต้ format ของนักเขียนคนเดียวกัน