เบื้องบรรพ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7735-80-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
A5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สาำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง / GROOVE PUBLISHING
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
Graphic Designer: 
กัญจน์สุภักค์ ยุกตานนท์
Graphic Designer (Cover): 
กัญจน์สุภักค์ ยุกตานนท์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
บรรณาธิการบริหาร : 
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
โรงพิมพ์: 
เอ.พี. กราฟฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิิ่ง / บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้ประสานงานการออกแบบปก : จารุนันท์ ศรีรัตนตรัย, สุลวัณ จันทรวรินทร์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ clean clear and classy