ไม่มีคำตอบจากค่ำคืน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7864-17-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
13 ซม. x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ออน อาร์ต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นายทิวา
นักวาดภาพประกอบปก : 
bamsha cafe ศรุต บวรธีรภัค
บรรณาธิการ: 
ศาลาไทย
บรรณาธิการบริหาร : 
นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แท้จริงอวกาศก็ไม่ต่างจากท้องมหาสมุทร แค่วันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถเดินทางหรือเข้าใจมากพอ คำตอบบางอย่างก็คล้ายกันต้องอาศัยเวลาและการเดินทางเพื่อ วันหนึ่งคำตอบนั้นอาจมาเยือน