ในเครื่องหมายคำถาม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7864-11-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
11.5 ซม. x 16.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ออน อาร์ต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นายทิวา
นักวาดภาพประกอบปก : 
bamsha cafe ศรุต บวรธีรภัค
บรรณาธิการ: 
นายทิวา
บรรณาธิการบริหาร : 
นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์
โรงพิมพ์: 
พิมพ์สวย
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ลายเส้นบนปกทั้งหมด เกิดจากการตัดทอนเครื่องหมายคำถาม แล้วนำมาซ้อนกันการเป็นดวงตา ดวงตาบางครั้งก็เป็นอวัยวะที่ปิดบังการแสดงความรู้สึก (คำตอบ) ได้ยากที่สุด การมีดวงตาบนปกจึงเหมือนการถูกมองและตั้ง (คำถาม) ต่อสิ่งที่เป็นไป