ปอกเปลือกนิติศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7864-08-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ออน อาร์ต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วรางครัตน์ โฆษิตจิรนันท์
นักวาดภาพประกอบปก : 
bamsha cafe ศรุต บวรธีรภัค
บรรณาธิการ: 
พันชนะ วัฒนเสถียร
บรรณาธิการบริหาร : 
นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท พรินท์ ซิตี้ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปอกเปลือกเรื่องราวนิติศาสตร์ในมุมที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง