เงาไม่มีเงา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7864-05-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
13.5 ซม. x 19 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ออน อาร์ต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นายทิวา
นักวาดภาพประกอบปก : 
bamsha cafe ศรุต บวรธีรภัค
บรรณาธิการ: 
ศาลาไทย
บรรณาธิการบริหาร : 
นางสาวชื่นกมล ศรีสมโภชน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท พรินท์ ซิตี้ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เงาเป็นสิ่งที่ตามติดไปกับทุกสิ่ง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่ง ไม่ได้มีผลต่อสภาวะการเกิดของเงา เงาไม่มีเงาใช้สัญลักษณ์สิ่งที่เคลื่อนไหว แต่ดูช้า หอยทากจึงกลายเป็นตัวเลือก และสิ่งที่อยู่บนหลังหอยทาก ก็คือชีวิตที่หมุนวนไปในช่วงเวลาเดียวกันกับสิ่งที่ช้าอย่างหอยทากเคลื่อนไหว