ศิลปะอยุธยา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978616767826
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
6.5 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ธนา วาสิกสิริ
นักวาดภาพประกอบปก : 
จำนงค์ ศรีนวล
บรรณาธิการ: 
วรินวิตตา ดารามาตร์
บรรณาธิการบริหาร : 
อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
โรงพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ(ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
“ใช้สีคู่ตรงข้ามา คือ สีส้มและสีม่วงแทนค่าสีขาวและสีดำในภาพถ่ายงานศิลปะสมัยอยุธยา เพื่อให้เป็นปกที่สะดุดตา และใช้พื้นที่วงกลมสีขาวให้ดูเหมือนเป็นป้ายแทนการวางตัวชื่อ หนังสือลงบนพื้นภาพ”