ความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่: ความเปลี่ยนแปลงและความย้อนแย้งของไทย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-315-952-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ศยาม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
ชานน จงประสพมงคล
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ตัวอักษรประติด ดูเหมือนจะมี grid แต่ดูยังไงก็ไม่เรียบร้อย เรียงกันแบบระเกะระกะ วัฒนธรรมแบบประติดสะท้อนและช่วยแสดงให้เห็นความเป็นสมัยใหม่ในแบบหัวมังกุท้ายมังกรของไทย