เอ๊ะ นั่นเสียงของใครนะ ?

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786162007095
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
177 x 178 x 5 มม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ลิตเติ้ลฮาร์ท
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วสันต์ พึ่งพูนผล
นักวาดภาพประกอบปก : 
ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ
บรรณาธิการ: 
กฤติยา น้อยคล้าย
บรรณาธิการบริหาร : 
ดนุพล กิ่งสุคนธ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ต้องการให้ปกมีโทนสีเข้ากันกับฟาร์มสัตว์ และเต็มไปด้วยบรรดาสัตว์ชนิดต่างๆ ซ่อนตัวอยู่บนปก พร้อมส่งเสียงออกมา เมื่อเด็กๆ เห็นปก ก็จะสงสัยว่าเป็นเสียงของอะไร ชวนให้อยากค้นหามากขึ้น การเลือกใช้ตัวหนังสือเป็นลักษณะนุ่มนวล ไม่เป็นพิษเป็นภัย