อ๋อ! มันเป็นอย่างนี้นี่เอง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1548-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7x18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเช็คข้อมูลข่าวสารที่แชร์กันตามโซเชียลเน็ตเวิร์ค ความเชื่อของสังคม โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ พิสูจน์ได้ ออกแบบปกโดยใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวกับเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์และ และภาพที่แสดงถึงความเชื่อของคนในสังคมเช่น มนุษย์ต่างดาว จานบิน ใช้สีสันสดใสเพราะเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุก อ่านง่าย