พี่จ๋า พี่กินอะไร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-342-032-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
24 x 24 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
โอฬาร สมชาติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ชนาพันธ์ เพียรไธสง
บรรณาธิการ: 
กิ่งไผ่ เอกคณาปราชญ์, ปภัสรา โสภณอรุณโชติ
บรรณาธิการบริหาร : 
พี่ ก.ข.
ผู้จัดพิมพ์: 
ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แมวพี่น้อง 7 ตัว มีแมวน้องเล็กสงสัยว่าพี่ ๆ ทั้ง 6 ตัวกินอะไร รูปแบบปก เป็นตัวละครหลัก แมวน้องสุดท้องทำหน้าสงสัย แปลกใจ พื้นฉากเป็นสีชมพูเรียบง่าย เข้ากับเรื่อง