พระรถเสนพอเพียง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-342-045-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
24 x 24 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นิคม ชัยวรรณ, โอฬาร สมชาติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ชนาพันธ์ เพียรไธสง
บรรณาธิการ: 
กิ่งไผ่ เอกคณาปราชญ์, นวพร แซ่แต้
บรรณาธิการบริหาร : 
พี่ ก.ข.
ผู้จัดพิมพ์: 
ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือวรรณคดีไทยสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบปกภาพเด็กอุ้มไก่และหิ้วข้าวห่อใบตองสื่อถึงวิถีชีวิตและถ่ายทอดเรื่องราวของ ตัวละครมีเอกลักษณ์ ใช้เทคนิคสีไม้ เสน่ห์ของเล่มนี้คือ ให้เห็น texture ของกระดาษอย่างชัดเจน