ประโยคสัญลักษณ์2

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786164298217
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5*21
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
10 มิลลิเมตร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มุนินทร์ สายประสาท
นักวาดภาพประกอบปก : 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการ: 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ฐิตภัทร คชรัตน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ตัวการ์ตูนสื่อสารถึงเนื้อหาด้านในด้วยท่าทางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแต่ละคู่ มีระยะห่างต่อกัน การมองอีกฝ่าย การหันหลังให้ เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ 4 รูปแบบในเล่ม ทิ้งพื้นที่ว่างด้านบนเพื่อวางคำว่า "ประโยคสัญลักษณ์" ที่เป็นคำทางคณิตศาสตร์ และในเล่มส่วนมากเป็นช่วงวัยเรียน จึงออกแบบให้เป็นลายมือเขียน พื้นด้านล่างสีขาวเพื่อขับให้ตัวละครโดดเด่นออกมาและลดหลั่นกันไปเป็นมิติ