ศาสตร์แห่งโหร 2560

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-021512-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3x24
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ภัทรานิษฐ์ พัฒน์ธนพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นหนังสือที่รวบรวมคำนายโชคชะตา ทั้งดวงเมือง ดวงบุคล โดยหมอดูชื่อดังหลายท่าน การออกแบบปกนำเอาปีนักษัต (ปีระกา) มาออกแบบ