The Longest Ride ระหว่างทางรัก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1505-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
13.1x18.5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
นันท์ชนก คามชิตานนท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นหนังสือนิยายรักที่มีตัวละคร 2 คู่ แต่ละคู่ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ระหว่างทางรักอาจมีเรื่องราวให้ร้าวรานแต่นั้นคือบทเรียนให้รู้จักรักแท้