ลืมตาตื่นอีกครั้ง ในเวลาอันสมควร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-18-1882-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.8x18.5 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แพรวสำนักพิมพ์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิชชากร วรสิทธิกร
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิชชากร วรสิทธิกร
บรรณาธิการ: 
อาทิตย์ ธรรมชาติ
บรรณาธิการบริหาร : 
อุษณีย์ วิรัตพันธ์
โรงพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือรวมเรื่องสั้น ซึ่งชื่อหนังสือเป็นตอนที่เล่าถึง ความสับสนในสิ่งที่ไม่มีตัวตน ที่คอยหลอกหลอนตัวละครอยู่ตลอดเวลาในบ้านหลังหนึ่ง จึงทำภาพปกเป็นลักษณะเงาวิญญาณที่ไม่มีตัวตนในสายตาคนอื่น ประกอบกับนำเสนอภาพประกอบให้เป็นมุมแสงเงาแบบ isometric เพื่อให้ดูเป็นลักษณะห้องภายในบ้าน