แสงแดดและสายฝน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-1806-11-8
สำนักพิมพ์: 
แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
โรงพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ขนาดรูปเล่ม : 
11.5x14 cm.
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิชชากร วรสิทธิกร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิชชากร วรสิทธิกร
บรรณาธิการ: 
จตุพล บุญพรัด
บรรณาธิการบริหาร : 
จตุพล บุญพรัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ทำภาพของตึกในเมืองและตัวอักษรให้มีความเหลี่ยมมุม เพื่อสะท้อนบรรยากาศกรุงเทพฯมหานครในปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่