หยากไย่ไรเรื้อน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196480
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ศาตนันท์ ปรัชญาพรศรี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกหน้า-หลัง สะท้อนตัวบทในเล่มอย่างลงตัว กล่าวคือ ตัวบทมีเนื้อหาเล่นกับภาษาอย่างพิลึกพิลั่นและพูดถึงชีวิตประจำวันอย่างคลุมเครือไม่ชัดเจน ภาพปกจึงสื่อความด้วยภาพบ้านสังกะสี บันไดลิง และภาพเงาดำของคนนั่งอ่านหนังสือ ทั้งหมดประกอบกันให้ความรู้สึกแปลกประหลาดชวนให้สงสัย ปูสีพื้นด้วยสีฟ้าเข้มพร้อมรายละเอียดคล้ายผนังมีรอยแตกแยก ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน