วิชาการในฐานะอาชีพ (Scholarship as a Vocation)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196701
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
วิรัญญา ฉัตรนิธิกุล
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล, พิพัฒน์ พสุธารชาติ
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, อาทิตยา นุชแพร, ชลกนก สามงามนิ่ม, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
วิชาการในฐานะอาชีพ (Scholarship as a Vocation) เป็นหนังสือวิชาการเล่มแรกของสำนักพิมพ์ที่แปลจากต้นฉบับโดยตรง ซึ่งผู้เขียนเป็นนักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียง แต่เราไม่อยากใช้รูปผู้เขียนเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะจะทำให้ปกดูเชยและเป็นทางการมากเกินไป เราจึงเอาแนวคิดจากเล่มมาถ่ายทอด โดยเนื้อหาในเล่มเกี่ยวข้องกับวิถีที่ควรสำหรับนักวิชาการ จึงใช้ตู้หนังสือแล้วมีคนยืนอ่านอยู่ วัสดุที่เลือกใช้คือกระดาษอาร์ตเคลือบเทคนิค Soft Touch เพื่อเพิ่มความมีระดับของหน้าปก พร้อมกับ Spot UV เพื่อเน้นส่วนที่สำคัญ