วี (WE)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196497
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ศุภกานต์ พรรณรัตน์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หาก WE ที่เห็นเด่นชัดบนปก หมายถึงเรา ‘ประชาชน’ การเดินเข้าหรือเดินออกจากกลุ่มก้อน WE / การหายไปเศษเสี้ยวหนึ่งของ WE ยังถูกจะถูกนับเป็น WE อยู่หรือไม่ หนึ่งเล่มสำคัญในชุด ‘วรรณกรรมโลกสมมติ’ วรรณกรรม Dystopian ที่มาพร้อมสัมผัสดั้งเดิมของกระดาษปกแบบ Tweed -- Texture ของเนื้อกระดาษย่อมมีความหมายต่อการสัมผัส มากกว่าเป็นเพียงชนิดของกระดาษ