พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740211234
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พัลลภ สามสี, ประภาพร ประเสริฐโสภา
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการ: 
พัลลภ สามสี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด