The museum of innocence พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1553-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พัลลภ สามสี, นันท์ชนก คามชิตานันท์, ประภาพร ประเสริฐโสภา
นักวาดภาพประกอบปก : 
นักรบ มูลมานัส
บรรณาธิการ: 
นันท์ชนก คามชิตานันท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพ collage สิ่งของต่างๆ นานาที่มากองรวมกันจนเกิดเป็นที่ว่างรูปดวงหน้าของหญิงสาว บอกเล่าเรื่องราวความรักและความหมกมุ่นของตัวละครเอกในเรื่องที่เก็บสะสมวัตถุสิ่งของต่างๆ อันผูกพันกับตนและคนรักจนเกิดเป็น ะhe museum of innocence (พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา) ในที่สุด