รักในราชสำนัก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163881564
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แสงดาว
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือในชุดประวัติศาสตร์ราชวงศ์และไทย ภาพที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือภาพบุคคลสำคัญของประเทศมักจะถูกจัดเก็บไว้ในกรอบภาพที่สวยงาม ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้กรอบภาพเป็นองค์ประ-กอบหลักในงานออกแบบ สื่อถึงการบันทึกเรื่องราวของประเทศที่ทรงคุณค่า และพระราชวงศ์อันเป็นที่เทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยทุกคน