Good Bookstores Guide NYC

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7144-55-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
10.5 x 14.3 CM
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Typhoon Pocket Guide
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปราบดา หยุ่น
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ไต้ฝุ่น สตูดิโอ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นการออกแบบอย่างลดทอนให้เหลือเพียงเส้นที่สื่อถึงภูมิทัศน์ของเมืองนิวยอร์ค สื่อถึงเมืองนิวยอร์คด้วยเส้นเรียบง่าย แต่สีดำทองแสดงความเป็นเมืองที่มีทั้งความหรูหราและน่าค้นหาไปพร้อมๆ กัน