FUTURE : ปัญญาอนาคต

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
REINVENTING YOURSELF IN A CHAOTIC WORLD จากเนื้อหาของหนังสือที่ชักชวนให้ผู้อ่านคิดถึงการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ ในโลกแห่งความวุ่นวายโกลาหล มาสู่รูปแบบแผนที่โลกที่ถูกจัดองค์ประกอบต่างออกไปจากความเป็นจริง บางส่วนถูกดึงดูดไปซ้าย บางส่วนไปทางขวา เหลือเกาะแก่งเล็กๆ อยู่กลางปกหนังสือประกอบกับชื่อหนังสือ FUTURE เพื่อชักนำเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือเพื่อค้นหาว่าผู้อ่านจะจัดวางอนาคตของตนเองอย่างไร โดยฉบับปกแข็งการแยกส่วนของประเทศต่างๆ ออกจากกันด้วยการพิมพ์บนแจ๊คเก็ตกระดาษไขทั้งด้านหน้าและหลัง รวมถึงการปั๊มจมลงบนปกแข็งในตำแหน่งที่รวมเป็นภาพเดียวกันกับฉบับปกอ่อน