มูซาชิ (White Edition)

ข้อมูลหนังสือ
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จากชีวประวัติของซามูไรที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่น ถูกนำเสนอด้วยภาพร่องรอยการฟันด้วยดาบเดียวลงบนปกหนังสือสีขาว ดังที่มูซาชิกล่าวไว้ว่า “จงแสวงหาวิธีที่จะเปล่งพลังและศักยภาพของตัวเองออกมาจนถึงขีดสูงสุด จงอย่ากลัวการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวการฝึกฝนตนเองนั้นไม่มีที่สิ้นสุด และจงต่อสู้เมื่อคิดว่าจะชนะ”