เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163290724
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
4.5 X 6.5 inch
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
WAY of BOOK
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
นักวาดภาพประกอบปก : 
ชิน เอกก้านตรง
บรรณาธิการ: 
รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
อธิคม คุณาวุฒิ
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ WAY of BOOK
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ออกแบบให้เข้าชุดกับ 'โซฟี โชล กุหลาบขาวและนาซี' เล่มหนึ่งพูดถึงเยาวชน อีกเล่มเป็นปาฐกถาของผู้ชรา ใช้ลายเส้นเรียบง่ายที่ไม่บ่งบอกวัย พิมพ์ลงบนกระดาษที่มีผิวขรุขระ ปั๊มนูนเป็นเส้นสานลามมาถึงสันหนังสือ เน้นความรู้สึกจากผิวสัมผัส