ฝันสลายรายวัน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786162983054
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
6x7"
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
BUNBOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ไตรรงค์ ประสิทธิผล
นักวาดภาพประกอบปก : 
ไตรรงค์ ประสิทธิผล
บรรณาธิการ: 
หยาดฝน/ปรางแก้ว
บรรณาธิการบริหาร : 
ศิษฏา ดาราวลี
โรงพิมพ์: 
บจก.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ลายเส้นบนปกบอกเล่าเรื่องราวอันซับซ้อนสับสนวุ่นวายที่ได้พบเจอในแต่ละวัน และแต่ละสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ผู้เขียนได้เลือกหยิบมาเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตที่ไม่แน่นอน เลือกใช้ลายเส้นสีขาวบนพื้นดำก็เพื่อการมองอีกมุมนึงที่ตรงข้ามจากปกติเพื่อให้ได้บางอย่างที่น่าสนใจยิ่งขึ้น