ART IS ART, ART IS NOT ART อะไร (แม่ง) ก็เป็นศิลปะ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786162983634
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
5 x 7.2"
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แซลมอน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พงศ์ธร ยิ้มแย้ม
นักวาดภาพประกอบปก : 
LoveSyrup
บรรณาธิการ: 
ปฏิกาล ภาคกาย
บรรณาธิการบริหาร : 
ณัฐชนน มหาอิทธิดล
โรงพิมพ์: 
บจก.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จากภาพวาดที่มีผู้คนยืนดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ของ LoveSyrup ถูกนำมาตีความใหม่โดยผู้ออกแบบที่รู้สึกว่าภาพวาดนั้นบอกเล่าเนื้อหามากเกินไป หากใช้เป็นปกก็อาจดึงสายตาคนจากชั้นหนังสือไม่ได้ ผู้ออกแบบจึงเลือกครอบภาพส่วนที่รู้สึกว่าตั้งคำถามกับผู้พบเห็นและยังคงเล่าเรื่องได้มาใช้ จากนั้นก็เลือกใช้ชุดตัวอักษรที่บอบบาง เล็ก และบางส่วนเลือกวางตะแคงเพื่อให้ผู้พบเห็นต้องตั้งใจอ่าน นอกจากนี้ยังตั้งใจใช้สีโทนสว่างเพื่อช่วยให้ชื่อหนังสือโดดเด่นได้โดยไม่ต้องใช้ขนาดใหญ่