ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786162983603
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
5 x 7.2"
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แซลมอน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณัฐชนน มหาอิทธิดล
นักวาดภาพประกอบปก : 
น้ำใส ศุภวงศ์
บรรณาธิการ: 
ปฏิกาล ภาคกาย
บรรณาธิการบริหาร : 
ณัฐชนน มหาอิทธิดล
โรงพิมพ์: 
บจก.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
คำว่า ไทยๆ ในโลกล้วนอนิจจัง ให้อารมณ์ศาสนา/ความเชื่อ ผู้ออกแบบเลยนึกถึงผ้ายันต์ เพราะรู้สึกว่ามีความเป็นไทยแบบชาวบ้าน และมีความกวนเหมือนกับคาแรคเตอร์ของหนังสือ และด้วยความที่คอมโพสของผ้ายันต์มีความรกเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผู้ออกแบบมีพื้นที่ในการหยอดลูกเล่น สัญลักษณ์ต่างๆ และทำให้หน้าปกเป็นคล้ายทีเซอร์ของเนื้อหาข้างในไปในตัว