หิมะ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-91833-6-5
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บทจร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อัญชลี มณีโรจน์
นักวาดภาพประกอบปก : 
อุเทน มหามิตร
บรรณาธิการ: 
ธนาวิ โชติประดิษฐ
บรรณาธิการบริหาร : 
วรงค์ หลูไพบูลย์
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บทจร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกหิมะ ออกแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในชุดงานศิลปะจากแรงบันดาลใจจากนวนิยาย งานชุดแรกมีทั้งงานลักษณะใกล้เคียงกับแนวนามธรรม ไปจนแนวางสมจริง งานชิ้นที่เลือกใช้เพราะมีลักษณะใกล้เคียงเกล็ดหิมะที่โปรยมาจากบนฟ้า และตัวอักษรคล้ายสีจากงานจิตรกรรม