NEW YORK 1st TIME นิวยอร์กตอนแรกๆ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978 616 298 145 6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12.8 ซม. x 18.2 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แซลมอน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
rabbithood studio
บรรณาธิการ: 
ปฏิกาล ภาคกาย
บรรณาธิการบริหาร : 
ณัฐชนน มหาอิทธิดล
โรงพิมพ์: 
บจก. ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ทางผู้เขียนและสำนักพิมพ์มีความต้องการให้หนังสือเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เราใช้ภาพถ่ายนิวยอร์กของผู้เขียนมาเป็นตัวตั้งต้น หาวิธีจัดองค์ประกอบใหม่ให้มีความไม่เสมือนจริงนัก เป็นไปตามเนื้อหาของผู้เขียนที่เล่าเรื่องชีวิตของตัวเองตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่นั่น ลักษณะของเรื่องเล่านั้นมีความไม่จริงแท้อยู่แล้วโดยตัวมันเอง ภาพปกก็เช่นกัน ในส่วนชื่อหนังสือเราทดลองออกแบบขึ้นมาใหม่ถือโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในการพิมพ์ครั้งที่ 10 โดยทำขึ้นจากสัญลักษณ์ซับเวย์นิวยอร์กที่เป็นวงกลมมีตัวอักษรอยู่ข้างใน แล้วเอามาวางต่อกันให้กลายเป็นแว่นตาซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ของผู้เขียน