การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร: การพัฒนากลุ่มคน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-417-040-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 ซม. x 21 ซม.
เครดิต
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
อภินันท์ ธรรมเสนา
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
สมสุข หินวิมาน
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
หจก.หยินหยาง การพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
โครงการวิจัย “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ในการออกแบบปกหนังสือนี้ เป็นปกหนังสือแบบชุดที่มีด้วยกันทั้งหมด 4 เล่ม จึงนำสัญลักษณ์พื้นฐานของรูปทรงต่างๆ มาเป็นสัญลักษณ์หลักในการออกแบบคือ วงกลม กากบาท สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม เมื่อสัญลักษณ์เหล่านี้นำมารวมกันแล้วจะได้โครงสร้างที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเชื่อมต่อถึงกัน ปกเล่มที่2 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร: การพัฒนากลุ่มคน ใช้สัญลักษณ์ กากบาท โดยจะเติมจุดให้เหมือนรูปทรงของคน 4 คนที่กำลังยืนยกมืออยู่ร่วมกันเพื่อแสดงถึงถาพการทำงานร่วมกันของกลุ่มคน เนื่องจากเนื้อหามีลัญษณะซีเรียสจริงจัง เลยต้องการใช้สีที่ดูสนุกสนานเป็นมิตร โดยในแต่ละปกจะมีโทนสีในกลุ่มเดียวกันเพื่อเชื่อมโยง mood-tone ปกให้ไปในแนวทางเดียวกัน และเมื่อนำปกมาวางเรียงกันจะได้กราฟฟิกที่มีการเชื่อมต่อกัน